Par mums - bezcigaretem.lv

Par mums

Katra satikšanās pati par sevi ir mazs brīnums. Jo sniedz jaunus iespaidus, veido pieredžu mozaīku un, galvenais, ir iespēja jauniem brīnumiem. Mūsu satikšanās pavisam noteikti tāda ir. Un tā ir sākums jaunai sociālajai kustībai.

Sāksim no sākuma. Mēs – Janita, Jānis un Kaspars – bijām no dažādiem “burbuļiem”. Līdz 2019. gadā mūs kopā saveda pārliecība, ka ir kaut kas jādara lietas labā. Respektīvi, aptuveni 30% Latvijas pieaugušo iedzīvotāju ir nikotīna lietotāji. Katram no mums ir savs stāsts, kā un kāpēc tas sākās. Taču būtiskākais ir tas, ka liela daļa no mums vēlas ar to kaut ko darīt – atmest vispār vai atrast veselībai mazāk kaitīgas alternatīvas. Pavaicājot Google angliski, kā atmest smēķēšanu, 0,8 sekundēs saņemam 111 miljonus atbilžu. Tikmēr latviski līdz šim nebija atrodama neviena vietne smēķētājiem un viņu tuviniekiem ar objektīvu, plašu, saturiski noderīgu un kvalitatīvu, pētījumos balstītu informāciju par to, kā atmest smēķēšanu, kā atturēties un atturēt citus (piemēram, bērnus) no smēķēšanas uzsākšanas un kā samazināt kaitējumu sev un citiem, ja atmest neizdodas.

Te nu tā ir! Latvijā pirmā! Ar informāciju, bez kuras nav iespējami zināšanās balstīti lēmumi. Radīta ar izpratni par to, ka smēķēšanas pārtraukšana nav vis vienkārša “pastaiga pa parku” un runa ir par ārstējamu ligu. Ar izpratni par to, ka, ja tas izdodas, tā ir viena no dzīves lielākajām uzvarām. Ar cieņu pret katra personiskajām izvēlēm un ticību ikviena spēkam sasniegt nolemto.

Paldies medicīnas doktorei, PhD Andai Ķīvītei-Urtānei – atkarību ekspertei, Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Sabiedrības veselības institūta vadošajai pētniecei, RSU Zinātniskās padomes loceklei, RSU Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras docentei!
Paldies psihiatriem un narkologiem, kuri konsultēja mūs mājaslapas tapšanas gaitā!

Paldies pneimonologam un alergologam LU asociētajam profesoram LU MF Iekšķīgo slimību katedrā Dr. med. Mārim Bukovskim, ārstam klīnikā Consilium Medicum un klīnikā Premium Medical par atļauju pārpublicēt savus zinātniskos rakstus!
Paldies Latvijas Universitātes (LU) profesorei, Dr. sc. soc. Aijai Zobenai, LU Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūta direktorei!
Paldies psiholoģei un atkarību speciālistei Ingai Dreimenei, kura vadījusi vairākas smēķēšanas atmešanas grupas, konsultēja par smēķēšanas atmešanu un turpinās aktīvu dalību projektā!
Paldies topošajam KBT terapeitam un klīniskajam psihologam Krišjānim Zarembam, kurš arī vadījis smēķēšanas atmešanas grupas, par neatsveramo atkarības dabas skaidrojumu!

Paldies Latvijas valstij un Eiropas Savienībai par šīs kustības iesākšanu pirms vairākiem gadiem, paldies par https://esparveselibu.lv/nosledzies-pilotprojekts-kas-palidzeja-iedzivotajiem-atmest-smekesanu!
Paldies Latvijas Atkarības psihologu apvienībai, Atkarības speciālistu apvienībai, septiņu speciālistu darbam: Anetei Hofmanei (psiholoģei), Valērijam Dombrovskim (psihologam), Aelitai Vagalei (psihoterapeitei), Velgai Sudrabai (ārstei psihoterapeitei), Tijai Vanagai (narkoloģei), Anitai Oginskai (ģimenes ārstei), Ditai Baumanei-Auzai (ginekoloģei) par ārstu rokasgrāmatas “Kā palīdzēt pacientiem atmest smēķēšanu” izstrādi. https://esparveselibu.lv/sites/default/files/inline-files/Nosleguma%20zi%C5%86ojums_ASA_GALA%20REDAKCIJA.pdf
Paldies Atkaribaspsihologi.wordpress.com par iedrošinājumu, lasot par paveikto darbu, par informāciju par kapacitātes stiprināšanu atkarības profilaksē strādājošajām nevalstiskajām organizācijām (NVO)!
Paldies Rīgā esošajai atkarības profilakses un palīdzības iespējai http://www.veseligsridzinieks.lv/category/atkaribas-profilakse/!

Pievienojies sociālajai kustībai arī Tu! Ar ziedojumu vienas, divu, triju vai ento cigarešu paciņu vērtībā! Naudiņa noderēs, lai mēs varētu dalīties ar uzkrāto informāciju dažādos pasākumos, organizēt seminārus ārstiem un atbalsta grupas smēķētājiem. Vai ar noderīgu pieredzi par to, kas bija Tavas motivācijas stūrakmens, atmešanas ceļā noderīgākie spieķi vai #bezcigaretes ieguvumi.

Lai mūsu, kas izvēlas ikdienu #bezcigaretes, taptu vairāk un nosodījumu pret tiem, kas vēl nav “tur”, aizstātu izpratne, iedrošinājums un atbalsts!

Janita Veinberga, P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Komunikācijas nodaļas vadītāja

Valde Portreti 1b

“Tad, kad Latvijā smēķētājiem būs pieejams tikpat daudz informācijas un tāds pats atbalsts kā cilvēkiem ar lieko svaru, mūsu misija būs izpildīta.”

 

Zvani mums: +371 29 188 230

Raksti mums: [email protected]